ვიტა

 • VITA-1
 • logo-vita
 • vita-masaji-batumshi-1-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-2-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-3-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-4-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-5-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-6-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-7-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-8-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-9-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-10-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-11-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-12-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-13-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-14-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-15-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-16-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-17-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-18-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-19-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-20-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-21-INFOBATUMI
 • vita-logo

ინფორმაცია

თუ გსურთ ყოველგვარი მედიკამენტებისა და ქირურგიული ჩარევების გარეშე სამუდამოდ დაამარცხოთ ტკივილი ზურგში, მიმართეთ კიევში არსებული ევმინოვის ვერტებრო-გამაჯანსაღებელი ცენტრის ფილიალს ქ. ბათუმში, სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი შპს „ვიტა“.

ცენტრში ხორციელდება სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია (0-200 000 ქულის ჩათვლით). აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ფინანსდება:
1. ცერემბლარული დამბლით დაავადებულთა ბავშვთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია;
2. სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

ვარჯიშების პროგრამა

შმორლის თიაქარი

სიახლე

„მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანადაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია დაიწყო 2019 წლის თებერვლიდან ახალი პროგრამის ამოქმედება.

პროგრამის მოსარგებლეები: 1 წლამდე ასაკის შესაბამისი დიაგნოზის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0- დან 200 000 – ის  ჩათვლით სარეიტინგო ქულით და ბავშვები რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო მზრუნველობაში.

მომართვიანობის მიხედვით. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება; – ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

 - მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- სახელმწიფო მზრუნველობაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.”

vitaa vitaa-infobatumi

20 პროცედურის შემდეგ, დადებითი შედეგი ზედაპირული ვიზუალური დათვალიერებითაც შეინიშნება

სქოლიოზის მკურნალობა ევმინოვის მეთოდით ეფექტურია ნებისმიერ ასაკში

vita-siaxle

შპს ,, ვიტა“ სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ სქოლიოზის მე-2, მე-3  და მე-4 ხარისხის. დაავადების პროგრესირების შეჩერებას ევმინოვის მეთოდიკით.     
ვარჯიშთა სპეციალური კომპლექსი ყოველდღიურად ტარდება ევმინოვის პროფილაქტორზე 1 საათი.
პროფილაქტიკა მიზანშწონილია წელიწადში ოთხჯერ მაინც, განსაკუთრებით -  ბავშვის ინტენსიური ზრდის პერიოდში ჰარმონიული ფიზიკური განვითარების მიზნით.

vita-infobatumi

ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. N107-ში ,,სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი , შპს ,,ვიტა” გთავაზობთ აქციას  20 % -ან  ფასდაკლებას ,,სამკურნალო გამაჯანსაღებელ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე”.

ბარძაყის ამოვარდნილობა,
კისერმრუდობა, 
ბრტყელტერფიანობა, 
ტკივილის სინდრომის არსებობა ოსტეოქონდროზის სხვადასხვა სტადიაზე.
მალთაშუა დისკოს თიაქარი.
ქრონიკული რადიკულიტის გამწვავება.
ლიუმბაგო
იშიასი
ბეხტერევის დაავადება
სქოლიოტიკური დაავადება ბავშვებში 1-3 ხარისხის და სხვა

აღნაგობის პროგრამა და გამოკვლევა

skolioz-1-infobatumi ოსტრეოქონდროზი, სქოლიოზი, მალთაშუა თიაქრები, რადიკულიტი, სპონდილოზი, პროტრუზიები

სურათზე კარგად ჩანს ხერხემლის გამრუდება გულმკერდის არეში, მომატებულია კუნთთა ტონუსი.

რეკომენდაციები: ევმინოვის პროფილაქტორზე ვარჯიში, მასაჟი, ცურვა, სამკურნალო ფიზკულტურა.

6 თვის შემდეგ

განმეორებითი რენდგენოლოგიური კვლევა აჩვენებს პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესებას: მხრებისა და ბეჭების მდგომარეობა ერთ დონეზეა, კუნთთა ტონუსი ნორმაშია, ზრდა მომატებულია 6 სმ-ით

რეკომენდაციები:

ევმინოვის პროფილაქტორზე ვარჯიშების გაგრძელება ძალოვანი ვარჯიშების დამატებით

ელექტროფორეზი

(იონოფორეზი) ფიზიოთერაპიული მეთოდია, რომლის ეფექტი მიიღწევა გალვანური დენის და ორგანიზმში შეყვანილი სამკურნალო ნივთიერებების ერთდროული მოქმედებით.

ელექტროფორეზი – მკურნალობის მეთოდი – ორგანიზმზე მუდმივი დენითა და სამკურნალო საშუალებებით ზემოქმედება, რომელიც შეჰყავთ კანის ან ლორწოვანი გარსების გავლით. პრეპარატი შეგვყავს მცირე დოზით, თუმცა საჭირო ადგილას მისი კონცენტრაცია მაქსიმუმს აღწევს. პროცედურის ხანგრძლივობა 20-30 წუთია.

მომსახურება და ტარიფები

ექიმის კონსულტაცია - 30 ლარი

ფოტოგეომეტრიული გამოკვლევა უკრაინა ქ. კიევი ვ. ევმინოვის ცენტრში – 30 ლარი

ორთოპედიული ვარჯიში პროფილაქტორზე -10 ლარი (ერთი საათი)

ფიზიოთერაპია /ელექტროფორეზი/ მედიკამენტების გარეშე - 7 ლარი (20 წუთი)

ბავშვთა სამკურნალო მასაჟი 0- დან 18 წლამდე /სქოლიოზი/ - 15 ლარი (15 წუთი)

სამკურნალო მასაჟი და ვარჯიში გამაჯანსაღებელი ბცდ - 35 ლარი (1 საათი 45 წუთი)

ბრტყელტერფიანობა ტერფის მასაჟი და ვარჯიში – 20 ლარი (30 წუთი)

მასაჟი გამაჯანსაღებელი 18 წლიდან – 25 ლარი (20 წუთი)

10,170 ვიზიტორი სულ, 1 ვიზიტორი დღეს

Place Categories: კლინიკები and ხელოვნება და კულტურა.

Send To Friend

უცხო მოწყობილობებისგან თავდაცვა
captcha image

Send Enquiry

უცხო მოწყობილობებისგან თავდაცვა
captcha image

Claim Listing

What is the claim proccess?

უცხო მოწყობილობებისგან თავდაცვა
captcha image

ჩვენს შესახებ

ინფორმაციებისა და ფოტომასალის გამოყენება, ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე, აკრძალულია!