ვიტა

 • VITA-1
 • logo-vita
 • vita-masaji-batumshi-1-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-2-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-3-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-4-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-5-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-6-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-7-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-8-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-9-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-10-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-11-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-12-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-13-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-14-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-15-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-16-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-17-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-18-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-19-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-20-INFOBATUMI
 • vita-masaji-batumshi-21-INFOBATUMI
 • vita-logo

Информация

თუ გსურთ ყოველგვარი მედიკამენტებისა და ქირურგიული ჩარევების გარეშე სამუდამოდ დაამარცხოთ ტკივილი ზურგში, მიმართეთ კიევში არსებული ევმინოვის ვერტებრო-გამაჯანსაღებელი ცენტრის ფილიალს ქ. ბათუმში, სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი შპს „ვიტა“.

ცენტრში ხორციელდება სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია (0-200 000 ქულის ჩათვლით). აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ფინანსდება:
1. ცერემბლარული დამბლით დაავადებულთა ბავშვთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია;
2. სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

ვარჯიშების პროგრამა

Новости

„მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანადაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია დაიწყო 2019 წლის თებერვლიდან ახალი პროგრამის ამოქმედება.

პროგრამის მოსარგებლეები: 1 წლამდე ასაკის შესაბამისი დიაგნოზის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0- დან 200 000 – ის  ჩათვლით სარეიტინგო ქულით და ბავშვები რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო მზრუნველობაში.

მომართვიანობის მიხედვით. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება; – ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

 - მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- სახელმწიფო მზრუნველობაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე."

vitaa vitaa-infobatumi

20 პროცედურის შემდეგ, დადებითი შედეგი ზედაპირული ვიზუალური დათვალიერებითაც შეინიშნება

სქოლიოზის მკურნალობა ევმინოვის მეთოდით ეფექტურია ნებისმიერ ასაკში

vita-siaxle

შპს ,, ვიტა“ სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ სქოლიოზის მე-2, მე-3  და მე-4 ხარისხის. დაავადების პროგრესირების შეჩერებას ევმინოვის მეთოდიკით.     
ვარჯიშთა სპეციალური კომპლექსი ყოველდღიურად ტარდება ევმინოვის პროფილაქტორზე 1 საათი.
პროფილაქტიკა მიზანშწონილია წელიწადში ოთხჯერ მაინც, განსაკუთრებით -  ბავშვის ინტენსიური ზრდის პერიოდში ჰარმონიული ფიზიკური განვითარების მიზნით.

vita-infobatumi

ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. N107-ში ,,სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი , შპს ,,ვიტა" გთავაზობთ აქციას  20 % -ან  ფასდაკლებას ,,სამკურნალო გამაჯანსაღებელ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე".

ბარძაყის ამოვარდნილობა,
კისერმრუდობა, 
ბრტყელტერფიანობა, 
ტკივილის სინდრომის არსებობა ოსტეოქონდროზის სხვადასხვა სტადიაზე.
მალთაშუა დისკოს თიაქარი.
ქრონიკული რადიკულიტის გამწვავება.
ლიუმბაგო
იშიასი
ბეხტერევის დაავადება
სქოლიოტიკური დაავადება ბავშვებში 1-3 ხარისხის და სხვა

აღნაგობის პროგრამა და გამოკვლევა

skolioz-1-infobatumi ოსტრეოქონდროზი, სქოლიოზი, მალთაშუა თიაქრები, რადიკულიტი, სპონდილოზი, პროტრუზიები

სურათზე კარგად ჩანს ხერხემლის გამრუდება გულმკერდის არეში, მომატებულია კუნთთა ტონუსი.

რეკომენდაციები: ევმინოვის პროფილაქტორზე ვარჯიში, მასაჟი, ცურვა, სამკურნალო ფიზკულტურა.

6 თვის შემდეგ

განმეორებითი რენდგენოლოგიური კვლევა აჩვენებს პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესებას: მხრებისა და ბეჭების მდგომარეობა ერთ დონეზეა, კუნთთა ტონუსი ნორმაშია, ზრდა მომატებულია 6 სმ-ით

რეკომენდაციები:

ევმინოვის პროფილაქტორზე ვარჯიშების გაგრძელება ძალოვანი ვარჯიშების დამატებით

ელექტროფორეზი

(იონოფორეზი) ფიზიოთერაპიული მეთოდია, რომლის ეფექტი მიიღწევა გალვანური დენის და ორგანიზმში შეყვანილი სამკურნალო ნივთიერებების ერთდროული მოქმედებით.

ელექტროფორეზი – მკურნალობის მეთოდი – ორგანიზმზე მუდმივი დენითა და სამკურნალო საშუალებებით ზემოქმედება, რომელიც შეჰყავთ კანის ან ლორწოვანი გარსების გავლით. პრეპარატი შეგვყავს მცირე დოზით, თუმცა საჭირო ადგილას მისი კონცენტრაცია მაქსიმუმს აღწევს. პროცედურის ხანგრძლივობა 20-30 წუთია.

Услуги и цены

ექიმის კონსულტაცია - 30 ლარი

ფოტოგეომეტრიული გამოკვლევა უკრაინა ქ. კიევი ვ. ევმინოვის ცენტრში – 30 ლარი

ორთოპედიული ვარჯიში პროფილაქტორზე -10 ლარი (ერთი საათი)

ფიზიოთერაპია /ელექტროფორეზი/ მედიკამენტების გარეშე - 7 ლარი (20 წუთი)

ბავშვთა სამკურნალო მასაჟი 0- დან 18 წლამდე /სქოლიოზი/ - 15 ლარი (15 წუთი)

სამკურნალო მასაჟი და ვარჯიში გამაჯანსაღებელი ბცდ - 35 ლარი (1 საათი 45 წუთი)

ბრტყელტერფიანობა ტერფის მასაჟი და ვარჯიში – 20 ლარი (30 წუთი)

მასაჟი გამაჯანსაღებელი 18 წლიდან – 25 ლარი (20 წუთი)

10,009 ვიზიტორი სულ, 11 ვიზიტორი დღეს

Место Рубрики: Клиники и Искусство и культура,

Отправить другу

Защита оборудования от иностранных
captcha image

Отправить запрос

Защита оборудования от иностранных
captcha image

Иск объявления

Что такое требование обработает?

Защита оборудования от иностранных
captcha image

О Нас

Использование информации и фотографий без согласия администрации запрещено!