ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

 • 682a982781ca980d686a0be3afd02efd
 • 9d2af1843548bddf733a4eab195d49f7
 • 9dc535ba6da683176b3be341722050aa
 • fc45a7208694303941530a607df6d86e
 • b7ec4dd186384aa40ebbc82a774f6ebe
 • b94238bcc9c88296bd59e3a6d6452897
 • f0c5902621953460a3536ac500670da3
 • 8603c82045509df5099f788083c84456
 • fdfc68e81fffa9906b9a04ebf09b8ce9
 • 37faa31b3f925e591449a65193e61242
 • 9d941d041f7f11677eb4fe9b274e3bb2
 • sazgvao-centri-anri-1-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-2-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-3-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-4-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-5-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-6-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-7-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-8-INFOBATUMI
 • sazgvao-centri-anri-9-INFOBATUMI
 • anri-0001
 • anri-0002
 • anri-0003
 • anri-0004
 • anri-0005
 • anri-0006
 • anri-0007
 • anri-0008
 • anri-0009
 • anri-00010
 • anri-00011
 • anri-00012
 • anri-00013
 • anri-00014
 • anri-00015
 • anri-00016
 • anri-00017
 • anri-00018
 • anri-00019
 • anri-00020

ინფორმაცია

შპს “საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი” დაფუძვნდა 2000 წლის ივნისში, ხოლო 2005 წლის აგვისტოში ცენტრს შეეცვალა სახელი და ჩამოყალიბდა როგორც შპს “საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი”.

შპს “საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი” (შპს “სსც ანრი”) მოიცავს: საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრს, საზღვაო კოლეჯს და კარიერის ცენტრს.

შპს “სსც ანრი”-ს საქმიანობა მიმართულია საზღვაო სპეციალისტების და დამწყები მეზღვაურების მომსახურებაზე. ცენტრში ხორციელდება მეზრვაურების მომზადება/გადამზადება, სერტიფიცირება, სწავლება, დასაქმება. ცენტრის საქმიანობა შეესაბამება საერთაშორისო და ეროვნულ მოთხოვნებს, საზღვაო სტანდარტებსა და კონვენციებს.

შპს “სსც ანრი” სერტიფიცირებულია საერთაშორისო ხარისხის სისტემის ISO 9001:2008 შესაბამისად და ფლობს სათანადო სერტიფიკატებს. გვაქვს IQNet-ის სერტიფიკატი.

ყველა სასწავლო პროგრამა შედგენილია IMO Model Courses-ის შესაბამისად, შეთანხმებული და დამტკიცებულია  საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ. სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე, ხოლო საჭიროებისამებრ რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

შპს “სსც ანრი” მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო კრუინგულ კომპანიებთან: Columbia Shipmanagement, Baltic Group Int., Queensway Services, WELL Co., Troyshipping, Cata Shipping, Euromarine, CK Shipping, Trans Pacific Group, Sea Pal, Steep Shipping და სხვა.  აღნიშნული კრუინგული კომპანიის მეზღვაურები სერტიფიცირებას გადიან ჩვენს ცენტრში.

2010 წლიდან ჩვენ ვთანამშრომლობთ კომპანია “NOVIKONTAS”–სთან და დავაარსეთ ერთობლივი კომპანია “NOVIKONTAS ANRI”.

შპს “სსც ანრი” IASST-სა და Global MET-ის ნამდვილი წევრია.

კურსებს ატარებენ გამოცდილი სპეციალისტები. კურსები ტარდება ვიდეო მასალების გამოყენებით, ხოლო პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება შესაბამის სიმულატორებზე/ ტრენაჟორებზე და მცურავ ერთეულებზე.

ცენტრს გააჩნია რეალობასთან შესაბამისი შემდეგი სიმულატორები/ტრენაჟორები:

კაპიტნის ხიდური, ხმელეთზე განთავსებული ხანძარსაწინააღმდეგო ტრენაჟორი, რადილოკაციური და ავტომატური რადიოლოკაციური ტრენაჟორი, სამაშველო კატარღები და ტივები. რეალური სამანქანო განყოფილება, ლაბორატორიები და საამქროები, რეალური გემის მოდელი, მცურავი ერთეულები: თ/მ “ოთარ ჩახვაძე”; სწრაფმავალი კატარღები.

ყოველწლიურად ცენტრში 1000 მეტი მეზღვაური გადის მომზადება/გადამზადებას,  სერტიფიცირებას.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ჩვენს შპს “საზღვაო სასწავლო ცენტრ ანრი”-ს მიეცა უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია, პროფესიული უმაღლესი და საბაკალავრო უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად სპეციალობებზე: გემთწამყვანი და გემთმექანიკური.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლები ხანგრძლივობა შეადგენს 1 წელიწადს, ხოლო  ბაკალავრიატი –4 სასწავლო წელს.

სასწავლებლის სტუდენტებისათვის ტარდება სხვადასხვა სახის საერთო კულტურულ–მასობრივი და სპორტული ღონისძიებები.

კარიერის ცენტრი დაარსებულია საზღვაო სასწავლებლის სტუდენტებისათვის საზღვაო პრაქტიკისა და სამომავლო დასაქმების უზრუნველყოფისათვის.

გვაქვს არაერთი შემოთავაზება უცხოეთიდან  სტუდენტების მოწვევაზე.

ამჯამად მოსაწვევად აკრედიტაციისათვის სასწავლო პროგრამებს უცხოელი სტუდენტების რუსულ და ინგლისურ ენაზე სწავლისთვის.

და ვვარაუდობთ ამა წლის ივნისი–ივლისში უცხოელი სტუდენტების მიღებას, როგორც პროფეციულ, ასევე უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლისთვის.

 

სასწავლო გადამზადების ცენტრი

“სსც ანრი" მოიცავს: საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტს, საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრს და კარიერის ცენტრს.


შპს “სსც ანრი” სერტიფიცირებულია საერთაშორისო ხარისხის სისტემის ISO 9001:2008 შესაბამისად და ფლობს სათანადო სერტიფიკატებს. გვაქვს IQNet-ის სერტიფიკატი.

შპს “სსც ანრი” IASST-სა და Global MET-ის ნამდვილი წევრია.


შპს “სსც ანრი” მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო კრუინგულ კომპანიებთან: Columbia Shipmanagement, Baltic Group Int., Queensway Services, WELL Co., Troyshipping, Cata Shipping, Euromarine, CK Shipping, Trans Pacific Group, Sea Pal, Steep Shipping და სხვა.  აღნიშნული კრუინგული კომპანიის მეზღვაურები სერტიფიცირებას გადიან ჩვენს ცენტრში.

 

ტარიფები

ავტორიზებული, აკრედიტებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სასწავლებელი შპს "საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი" აცხადებს საბუთების მიღებას უმაღლესი (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე:

1. საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია)

 

 

 • ​სწავლის ხანგრძლივობა 4 წ. – 2200 ლარი

​​​2. საზღვაოსნო მეცნიერებები (გემის მექანიკა)

 • სწავლის ხანგრძლივობა 4 წ. – 2200 ლარი

მიღება ხირციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე


IV საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე:

 

1. გემბანის მეზღვაური

 • სწავლის ხანგრძლივობა 1 წ. – 1200 ლარი

​2. სამანქანე განყოფილების მეზღვაური

 • სწავლის ხანგრძლივობა 1 წ. – 1200 ლარი

​მიღება ხორციელდება მხოლოდ ზოგადი უნარების შედეგის გამოცდის საფუძველზე


III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე:

 

1. გემბანის მეზღვაური

 • სწავლის ხანგრძლივობა 1 წ. – 1000 ლარი

​2. სამანქანე განყოფილების მეზღვაური

 • სწავლის ხანგრძლივობა 1 წ. – 1000 ლარი

​მიღება ხორციელდება გასაუბრების შედეგების საფუძველზე

 

 

სიახლეები

გაცნობებთ, რომ 2014 წლის 01 ივლისიდან შპს „საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი“-ს საფირმო სახელწოდება შეიცვალა შემდეგნაირად: 
ქართულად: შპს „ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი“.
ინგლისურად: “Batumi High Marine Engineering School ANRI”, Ltd
რუსულად: ООО «Батумское Высшее Морское Инженерное Училище АНРИ»
აბრივიატურა: შპს „ბუსსს ანრი“; “BHMES ANRI”, Ltd; ООО «БВМИУ АНРИ»

გთხოვთ გაითვალისწინოთ ოფიციალური მომოწერისა და საქმიანი ურთიერთობის შემთხვევაში.

Please note that from July 01, 2014 the name of our company: “Maritime Training Centre ANRI”. Ltd changed to: “Batumi High Marine Engineering School ANRI”, Ltd 
Georgian: შპს „ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი“.
English: “Batumi High Marine Engineering School ANRI”, Ltd
Russian: ООО «Батумское Высшее Морское Инженерное Училище АНРИ»
Аbbreviation: შპს „ბუსსს ანრი“; “BHMES ANRI”, Ltd; ООО «БВМИУ АНРИ»

Просим принять во внимание, что с 01 июля 2014 года название нашей фирмы: ООО «Морской Учебный Центр АНРИ» изменилось на ООО «Батумское Высшее Морское Инженерное Училище АНРИ» 
На грузинском языке : შპს „ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი“.
На английском языке :“Batumi High Marine Engineering School ANRI”, Ltd
На русском языке : ООО «Батумское Высшее Морское Инженерное Училище АНРИ»
Аббревиация: შპს „ბუსსს ანრი“; “BHMES ANRI”, Ltd; ООО «БВМИУ АНРИ»


საცურაო პრაქტიკა "ანრი"-ს სტუდენტებისთვის


პირველი მერცხლები


სახელი – PERA, საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული ნომერი – 7113210, ტიპი – მშრალტვირთმზიდი თბომავალი, სიგრძე – 88 მ, სიფართე-12მ, გემის ბორტის სიმაღლე – 5 მ, წყალწყვა – 3187, დედვეიტი – 2203, ტრიუმების მთლიანი მოცულობა – 2829 კუბური მეტრი, სიჩქარე – 10 კვანძი (18,5 კმ/სთ) – ეს იმ გემის ტექნიკური პარამეტრებია, რომელიც სულ მალე სრულად ჩადგება უმაღლეს საზღვაო სასწავლებელ „ანრის“ სტუდენტების სამსახურში. იხილეთ ვრცლად


​შ.პ.ს სსც ანრი-ის მესამე კურსის გემთწამყვანი ფაკულტეტის სტუდენტები გაგზავნილ იქნენ შორეულ ნაოსნობაში პრაქტიკის მისაღებათ.


სსც "ანრი" 8 წლისაა! საზღვაო სასწავლო ცენტრ "ანრი"-ის დაარსებიდან 8 წლისადმი მიძღვნილი იუბილე

 


უმაღლესი საზღვაო სასწავლებელი – საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი აცხადებს მიღებას

ავტორიზებული, აკრედიტებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სასწავლებელი შპს „ საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი“ აცხადებს საბუთების მიღებას უმაღლესი (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე:
1.საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია);
2.საზღვაოსნო მეცნიერებები (გემის მექანიკა);  
მიღება ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.
IV საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების 
შემდეგ სპეციალობებზე:
1.გემბანის მეზღვაური;
2.სამანქანე განყოფილების მეზღვაური;
მიღება ხორციელდება მხოლოდ ზოგადი უნარების შედეგის გამოცდის საფუძველზე.
III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე;
1.გემბანის მეზღვაური;
2.სამანქანე განყოფილების მეზღვაური;
მიღება ხორციელდება გასაუბრების შედეგების საფუძველზე.


3 საფეხურის ინგლისურ ენოვანი პროგრამა

 საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრის კიდევ ერთი წარმატება. 4 სექტემბერს სასწავლებელმა წარმატებიტ გაიარა ავტორიზაცია შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;  3 საფეხურის ინგლისურ ენოვან პროგრამაზე გემბანის მეზღვაური, სამანქანო განყოფილების მეზღვაური.


ინგლისური ენის კურსები

ბათუმის საზღვაო სასწავლო ცენტრ “ანრი”-ს ბაზაზე შეიქმნა ბიზნეს-ინგლისური ენის შესწავლის კურსები  NPA.

 კურსები ჩატარდება ორ ეტაპად:

 1. General English:

Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
 2.  Business English

მსურველებს შეუძლიათ გაიარონ  რეგისტრაცია , ან შეავსოთ მიბმული აპლიკაციის ფორმა  და გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: info@mtc-anri.ge. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით საკონტქტო ფორმის მეშვეობით.

 
 

25,395 ვიზიტორი სულ, 4 ვიზიტორი დღეს

Place Categories: განათლება.Place Tags: GEORGIA TEENAGER, Global MET, IASST and MIS.

Send To Friend

უცხო მოწყობილობებისგან თავდაცვა
captcha image

Send Enquiry

უცხო მოწყობილობებისგან თავდაცვა
captcha image

Claim Listing

What is the claim proccess?

უცხო მოწყობილობებისგან თავდაცვა
captcha image

ჩვენს შესახებ

ინფორმაციებისა და ფოტომასალის გამოყენება, ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე, აკრძალულია!