შეჯიბრი ოფროუდ თრაიალში

  • off-road-adjara

აჭარის 2018 წლის შეჯიბრი ოფროუდ თრაიალში ტარდება როგორც ერთეტაპიანი შეჯიბრი. ღონისძიება ტარდება საქართველოს კანონმდებლობის, საგზაო მოძრაობის წესების დამოცემული რეგლამენტის შესაბამისად.

ღონისძიების მიზნებია:

საქართველოში საავტომობილო სპორტის პოპულარიზაცია;

ქართული ავტო-სპორტის პოპულარიზაცია საქართველოს საზღვრებს გარეთ;

Event Categories: Events, Sports and Events.

Write a Review

You must be Logged in as to post a review.

Send To Friend

Defense equipment from foreign
captcha image

Send Enquiry

Defense equipment from foreign
captcha image

Claim Listing

What is the claim proccess?

Defense equipment from foreign
captcha image

About Us

The use of information and photos, without the consent of the administration, is prohibited!