ავატარი „კი“

  • avatari-ki

დღევანდელობა პიროვნული გამოხატვის მრავალ სფეროს გვთავაზობს. იმ მზა მახასიათებლების, სცენებისა და პერსონაჟების გარდა რომელსაც სხვადასხვა მედია თავად გვაწვდის, დღეს ჩვენ თვითონ გვაქვს შესაძლებლობა შევქმნათ საკუთარი სახე, სოციალური მედიისა თუ სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით. ეს ქმნის მთელ ახალ განზომილებას სადაც ავტოპორტრეტები, ახლობლებისა თუ მეგობრების პორტრეტები, გმირებისა და ნაცნობების იმიჯები, ერთმანეთს ერევა და უსაზღვრო სივრცეს ქმნის. ამ ახალაღმოცენებული "ავატარების" მახასიათებლები დეტალურად არის დამუშავებული და ძირითადად ეხმიანება გარკვეულ კულტურულ კოდებსა და სიმბოლოებს, იქნება ეს ქცევები, მიმიკები ჟესტები თუ ფოტოს რაკურსიც კი. ქსელში დადგენილი სქემებითა და მაგალითებით ოპერირებისას ჩვენ გამოვდივართ პერსონალური დიზაინერის როლში, რომელიც ვირტუალურისა და რეალურის მიქსით და ციფრული სულისკვეთებით საკუთარ თავს შესატყვის კონტექსტს უძებნის. ეს წარმომადგენლობითი მედია ქსოვილი გარკვეულ კონსუმერიზმსა და კონფორმიზმს გულისხმობს საკუთარი, ახლად დადგენილი პარადიგმების მიმართ, სადაც მოცემული ესკიზები და გამოსახულებები მხოლოდ ხელის შევლებასა და ინდივიდუალური შტრიხის შეტანას ელოდებიან საჯარო სივრცეში განსაზავებლად. 

ამავდროულად, სწორედ ეს მოცემულობებია, რაც იწვევს ასე მრავლად არსებული სელფების, სპამების, სხვათა პორტრეტებისა თუ ნასესხები ობიექტების სახე-ხატების თავისებურებებს, რომლებიც ასე კარგად ერწყმიან ადაპტირებულ სცენას და გამოფენის კვლევის მთავარ თემას წარმოადგენენ.

გამოფენის მულტიმედიური ექსპოზიცია მოიცავს ფერწერას, ფოტოგრაფიას, ინსტალაციასა და ვიდეოარტს.

გამოფენაში მონაწილეობას მიიღებენ:
ქრისტინე ტუსიაშვილი
დენის ოგანი
თამარ გიორგაძე
თეონა ბურკიაშვილი

Event Categories: Exhibition, Contemporary Art Space, Events and Events.

Write a Review

You must be Logged in as to post a review.

Send To Friend

Defense equipment from foreign
captcha image

Send Enquiry

Defense equipment from foreign
captcha image

Claim Listing

What is the claim proccess?

Defense equipment from foreign
captcha image

About Us

The use of information and photos, without the consent of the administration, is prohibited!