სული // SOUL

  • patara-soul-afisha

თანამედროვე ხელოვნების სივრცე წარმოგიდგენთ “თანამედროვე ხელოვნების მიმართულებით საგამოფენო პროექტების ხელშეწყობა – 2019 ” ში ერთ- ერთ გამარჯვებული პროექტის გამოფენას “სული” რომელიც 9 მარტს 18:00 საათზე გაიხსნება ჩვენს სივრცეში.

პროექტის კონცეფცია ორ სივრცედ დაყოფილი, სამი დამოუკიდებელი ხელოვანის პროექტი, რომლებსაც ერთმანეთთან სულის გამჭვირვალობა და ტრანსფორმაცია აკავშირებს.

სული /მარი ათანელი / ფოტო ინსტალაცია სული, გენდერს, ეგოს, რასიზმს, ფაშიზმს, ჰომოფობიას, იერარქიას, ასაკს, ძალადობას, აგრესიას, სექსუალური და ყოველგვარი იდენტიფიცირების მიღმაა… ისევე, როგორც მის მიერ აღქმული ფოტოგრაფია. სული გაცნობიერებულობის, სიყვარულის და თავისუფლების უმაღლესი საფეხურია… მე არ მაქვს სული, მე ვარ სული და მაქვს სხეული… ბუდა.

მსახური ქრისტინე ტუსიაშვილი / ვიდეო ტრიპტიხი /საქართველო, გერმანია. ნამუშევარი სამი ნაწილისგან შემდგარ, სამარხიან, ფართო სპექტრის ვიდეო ინსტალაციას წარმოადგენს. ის ერთგვარი ვიდეო ტრიპტიხია, რომელიც მსახურებისა და სიყვარულის თემას ეხება. მსახურება და სიყვარული რას ნიშნავს გიყვარდეს? სიყვარული ყოველთვის ზემოქმედებს და მოძრაობაში მოყავს ყველა და ყველაფერი.

გუგა კოტეტიშვილი – ყველა მის მიერ წარმოდგენილ გამოფენაზე, ძველი და თანამედროვე ნივთებისგან შემდგარ ექსპოზიციის ნაწილს გააჩნია განვლილი ცხოვრება, ისტორია და სული.

Jino Dollini – DJ რომელიც ფონს შეუქმნის ღონისძიებას

//
Contemporary Art Space presents project “Soul,” which is one of the winner of “Contest for support of exhibition projects 2019″ this exhibiton will be opened on March 9 at 18:00 at our space .

The concept of the project is divided into two spaces, a project of three independent artists which connects each other with transparency and transformation of the soul.

Soul/ Mari Ataneli/ Photo installation SOUL is beyond gender, gender, ego, racism, fascism, homophobia, hierarchy, age, violence, aggression, sexual and all kinds of identification … As well as the photography perceived by him. The soul is the highest level of consciousness, love and freedom … I do not have a soul, I am a soul and I have a body … Budda

Servant Kristine Tusiashvili/ Video triptych / Georgia, Germany. The work consists of three parts, a three-dimensional, broad spectrum video installation. It’s a kind of video triptych that deals with the theme of servant and love. Servant and love. What does love mean to you? Love always affects and moves all and everything.

Guga Kotetishvili – At all the exhibitions presented by him, part of the exposure of old and contemporary things has a past life, history and soul.

Jino Dollini – DJ

თანამედროვე ხელოვნების სივრცე წარმოგიდგენთ "თანამედროვე ხელოვნების მიმართულებით საგამოფენო პროექტების ხელშეწყობა - 2019 " ში ერთ- ერთ გამარჯვებული პროექტის გამოფენას "სული" რომელიც 9 მარტს 18:00 საათზე გაიხსნება ჩვენს სივრცეში.

Fee: Attendance is free

Event Categories: Exhibition, Contemporary Art Space and Events.

Write a Review

You must be Logged in as to post a review.

Send To Friend

Defense equipment from foreign
captcha image

Send Enquiry

Defense equipment from foreign
captcha image

Claim Listing

What is the claim proccess?

Defense equipment from foreign
captcha image

About Us

The use of information and photos, without the consent of the administration, is prohibited!